HerbasŠiaulių apygardos administracinis teismas

Veiklos sritys

Šiaulių apygardos administracinis teismas yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.
Šiaulių apygardos administracinis teismas (toliau – teismas), kaip ir kiti Lietuvos Respublikos specializuoti administraciniai teismai, įsteigtas Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymu 1999 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos administracinių teismų paskirtis - užtikrinti, kad būtų įgyvendinta konstitucinė nuostata numatanti, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Teismas bei kiti administraciniai teismai nagrinėja ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių viešojo ir vidinio administravimo bei valdymo srityse, kai viena ginčo šalių yra valstybė, savivaldybė arba valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas. Teismo kompetencija ir administracinių bylų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme ir kituose įstatymuose.

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, formuluodamas misiją, veiklos strateginį tikslą, nustatydamas programą, jos tikslus, uždavinius ir priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

 

Šiaulių apygardos administracinio teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui.

 

 

Informaciją atnaujino: Šiaulių apygardos administracinis teismas
Informacija atnaujinta: 2016-09-05 10:48

Atstovas ryšiams su visuomene

Aušra Milašauskienė

Telefonas (8 41) 52 53 81

+370 679 56330

 
Viso apsilankė:1365883Šiandien:142Dabar naršo:11