APIE TEISMĄ

Šiaulių apygardos administracinis teismas – tai vienas iš 5 Lietuvoje veikiančių apygardų administracinių teismų, nagrinėjantis administracines bylas, kuriose bent viena iš šalių yra valstybė, savivaldybė arba valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas. Administraciniai teismai Lietuvoje įkurti 1999 metais.

Istorija
Veiklos teritorija
Teisėjai
Darbuotojai