APKLAUSA

ASMENŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Gerbiamas respondente, užpildęs šią anoniminę anketą, Jūs galite prisidėti prie abipusiškai naudingesnio mūsų bendradarbiavimo. Jūsų nuomonė mums svarbi.

Prašome pažymėti įvertinimą nuo 0 iki 5 arba pasirinkti, Jūsų nuomone, tinkamą atsakymą.

Apklausa
Rezultatai
1. Ar Jums pakanka informacijos apie Šiaulių apygardos administracinio teismo darbo laiką?

0 (nepakanka)

5 (pakanka)

2. Ar Jums patogus Šiaulių apygardos administraciniame teisme nustatytas asmenų priėmimo laikas?

0 (nepatogus)

5 (patogus)

3. Atvykus į teismą priėmimo teko laukti

0 (ilgai)

5 (neilgai)

4. Kai kreipėtės į teismą, Jus aptarnavo

0 (nemandagiai)

5 (mandagiai)

5. Gauti reikiamą informaciją iš teismo Jums buvo

0 (sudėtinga)

5 (paprasta)

6. Jei kreipėtės į teismą dėl informacijos (atvykus į teismą, telefonu, paštu, el. paštu), Jums pateiktas atsakymas buvo (prašome įvertinti pagal visus kriterijus)

6.1.

0 (neišsamus)

5 (išsamus)

6.2.

0 (neaiškus)

5 (aiškus)

6.3.

0 (neoperatyvus)

5 (operatyvus)

7. Jei skambinote į teismą telefonu, kaip vertinate informavimo telefonu kokybę, pakankamumą, aiškumą?

0 (labai blogai)

5 (labai gerai)

telefonu neskambinau

8. Kaip vertinate teismo interneto svetainėje pateikiamą informaciją (prašome įvertinti pagal visus kriterijus)?

8.1.

0 (sudėtinga rasti informaciją)

5 (lengva rasti informaciją)

8.2.

0 (neinformatyvi)

5 (informatyvi)

8.3.

0 (nepatogi naudotis)

5 (patogi naudotis)

9. Koks Jums priimtiniausias kreipimosi į Šiaulių apygardos administracinį teismą būdas? (Prašome pažymėti, Jūsų nuomone, tinkamą atsakymą. Galimi keli variantai.)

raštu

telefonu

tiesiogiai atvykti

internetu

10. Ar esate (buvote) proceso dalyvis Šiaulių apygardos admininstraciniame teisme? (Prašome pažymėti tinkamą atsakymą.)

nesu

esu (pareiškėjas, pareiškėjo atstovas)

esu (atsakovas, atsakovo atstovas)

esu (trečiasis suinteresuotas asmuo, jo atstovas)

esu (liudytojas)

esu (kita)

Jeigu atsakymus įvertinote 3 ir mažiau balų, pakomentuokite. Jūsų pastabos ir pasiūlymai. (būtina įvesti reikšmę)