KREIPIMOSI TERMINAI

Jei ginčą jau nagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo komisija:

* jos sprendimą teismui galima apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo;

* jei sprendimas priimtas nebuvo – per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.

Kitais atvejais į teismą, jei nėra nustatyta kitaip, reikia kreiptis:

* per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo ar nuo pranešimo apie individualų aktą, ar apie veiksmo
(ne)atlikimą įteikimo suinteresuotam asmeniui;

* per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi tam tikro reikalavimo įvykdymo terminas;

* kai yra vilkinamas klausimo sprendimas, per du mėnesius nuo dienos, kai šis klausimas turėjo būti išspręstas;

* administracinio teisės pažeidimo bylose – per 10 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

Mokestinius ginčus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų, prieš kreipiantis į administracinį teismą, privalo išnagrinėti MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA (adresas: Vilniaus g. 27, Vilnius, www.mgk.lt).

Skundus dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių aktų teisėtumo (pvz., dėl ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų valstybės valdymo institucijų valdymo aktų, liečiančių konkrečius asmenis ar asmenų grupes) nagrinėja VYRIAUSIOJI ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA (adresas: Vilniaus g. 27, Vilnius, www.vagk.lt). Tačiau asmuo gali pasirinkti, kur kreiptis su tokio pobūdžio skundais: į komisiją ar tiesiogiai į administracinį teismą.