MOKESČIAI IR BAUDOS

Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už teisme daromas kopijas arba mokestį už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašo išdavimą:

Gavėjo sąskaitos numeris:
Gavėjo pavadinimas: Šiaulių apygardos administracinis teismas
Mokėjimo paskirtis: „už kopijas“
     Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti avansą byloje už paskirtą ekspertizę ar mokestį už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą:
Gavėjo sąskaitos numeris:
Gavėjo pavadinimas: Šiaulių apygardos administracinis teismas
Mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“, „įmoka dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo“
     Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti žyminį mokestį ir valstybei priteistas bylinėjimosi išlaidas:
Gavėjo sąskaitos numeris:
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Mokėjimo paskirtis: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“
Įmokos kodas: 5660

Žyminį mokestį sumoka pareiškėjas, kuris kreipiasi į teismą su skundu (prašymu).

Kvito originalą pareiškėjas turi pridėti prie paduodamo skundo (prašymo). Jei žyminio mokesčio kvitas pareiškėjui reikalingas, jis gali iš anksto pasidaryti jo kopiją.

Žyminio mokesčio mokėti nereikia paduodant skundą (prašymą) dėl:

• viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus;

• pensijų skyrimo ar atsisakymo jas skirti;

• rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimų;

• valstybės tarnautojui paduodant prašymą dėl tarnybos teisinių santykių;

• žalos, padarytos fiziniam ar juridiniam asmeniui neteisėtais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo;

• sprendimo atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

Paduodant apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo žyminio mokesčio mokėti nereikia, jei žyminis mokestis nebuvo mokamas pirmą kartą paduodant skundą (prašymą) teismui.

Žyminio mokesčio taip pat mokėti nereikia paduodant atskirąjį skundą.

Asmenims, kuriems valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sprendimu yra suteikusi antrinę teisinę pagalbą ir nustačiusi pirmąjį asmens turto ir pajamų lygį, paduodant skundą (prašymą) administraciniam teismui mokėti žyminio mokesčio nereikia. Jei Tarnyba asmeniui sprendimu suteikė antrinę teisinę pagalbą ir nustatė antrąjį asmens turto ir pajamų lygį, asmuo turi sumokėti žyminį mokestį. Šie asmenys, paduodami skundą (prašymą) teismui, turi prie skundo pridėti Tarnybos sprendimą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Jei pareiškėjui (fiziniam asmeniui) dėl turtinės padėties sunku sumokėti žyminį mokestį, jis gali prašyti teismo visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.  Tuomet pareiškėjas turi parašyti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ir jame nurodyti turtinę padėtį bei kitas aplinkybes, dėl kurių jam sunku sumokėti žyminį mokestį. Prie prašymo jis turi pridėti tas aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., pažymą apie gaunamas pajamas, šeimos sudėtį, sveikatos būklę ir pan.). Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo asmuo turi pridėti prie skundo.

Sumokėtas žyminis mokestis (ar jo dalis) grąžinamas:

• kai pareiškėjas sumokėjo daugiau, nei reikia;

• kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima;

• kai teismas atsisako priimti skundą (prašymą) ar apeliacinį skundą.

Asmuo, norėdamas susigrąžinti žyminį mokestį, turi kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti teismo nutartį ar sprendimą, kuriuo nutarta grąžinti asmeniui žyminį mokestį (ar jo dalį). Ant nutarties ar sprendimo turi būti uždėtas teismo herbinis antspaudas.

Informaciją atnaujino: Šiaulių apygardos administracinis teismas