PAVYZDŽIAI

Skundų (prašymų) pavyzdžiai:

  • Skundas dėl sprendimo panaikinimo
  • Prašymas dėl termino kreiptis į teismą atnaujinimo