REORGANIZAVIMAS

PRANEŠIMAS APIE KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO, KLAIPĖDOS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO, PANEVĖŽIO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO IR ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO REORGANIZAVIMĄ

Pranešame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2209 „Dėl teismų reorganizavimo“ bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu 2016 m. kovo 16 d. buvo parengtos Kauno apygardos administracinio teismo, Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Šiaulių apygardos administracinio teismo reorganizavimo sąlygos.

Teikiame duomenis apie dalyvaujantį reorganizavime bei reorganizuojamus teismus:

1. Duomenys apie dalyvaujantį reorganizavime Kauno apygardos administracinį teismą:

juridinio asmens pavadinimas – Kauno apygardos administracinis teismas;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1999 m. balandžio 29 d.

2. Duomenys apie reorganizuojamą Klaipėdos apygardos administracinį teismą:

juridinio asmens pavadinimas – Klaipėdos apygardos administracinis teismas;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1999 m. balandžio 29 d.

3. Duomenys apie reorganizuojamą Panevėžio apygardos administracinį teismą:

juridinio asmens pavadinimas – Panevėžio apygardos administracinis teismas;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1999 m. balandžio 29 d.

4. Duomenys apie reorganizuojamą Šiaulių apygardos administracinį teismą:

juridinio asmens pavadinimas – Šiaulių apygardos administracinis teismas;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1999 m. balandžio 29 d.

Reorganizavimo būdas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Šiaulių apygardos administracinio teismo prijungimas prie dalyvaujančio reorganizavime Kauno apygardos administracinio teismo. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – Klaipėdos apygardos administracinis teismas, Panevėžio apygardos administracinis teismas ir Šiaulių apygardos administracinis teismas. Teismas, kuris toliau vykdys veiklą – Kauno apygardos administracinis teismas. Reorganizuojamų Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Šiaulių apygardos administracinio teismo teisės ir pareigos pereina dalyvaujančiam reorganizavime Kauno apygardos administraciniam teismui nuo 2018 m. sausio 1 d.

Su parengtomis Kauno apygardos administracinio teismo, Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Šiaulių apygardos administracinio teismo reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančio Kauno apygardos administracinio teismo nuostatų projektu ir Kauno apygardos administracinio teismo, Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Šiaulių apygardos administracinio teismo praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis susipažinti galima atitinkamai:

Kauno apygardos administraciniame teisme, adresu A. Mickevičiaus g. 8A, Kaune (

Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, adresu Galinio Pylimo g. 9, Klaipėdoje (

Panevėžio apygardos administraciniame teisme, adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje (

Šiaulių apygardos administraciniame teisme, adresu Dvaro g. 80, Šiauliuose